top of page
concert-768722.jpg

Säkerhetstjänster

Vi erbjuder säkerhetstjänster som innefattas av säkerhetspersonal, personskydd, säkerhetskonsultation samt säkerhetskontroller inom många olika verksamheter som bland annat hotell, restaurang och mässverksamhet. Service, trygghet och värdskap är våra ledord.

group.png

Säkerhetsbemanning

Ordningsvakt & värd

Med många års erfarenhet skapar vi en trygg och välkomnande känsla i publika miljöer för våra kunder, deras anställda och i sin tur deras gäster och besökare . All vår personal är utbildade i HLR med hjärtstartare. Trygghet, service och värdskap.

check.png

Säkerhetskontroller

Provköp & Säkerhetskontroll

Många verksamheter kräver olika former av kontroller. Både de som är civila och de som är uniformerade. Vi har lång erfarenhet av bland annat provköp-, kvalitet- och säkerhetskontroller. Vi utformar dessa efter era önskemål och verksamhetsproblem.

Konsulttjänster

Security Management

Vi har lång & bred erfarenhet av säkerhetsarbete inför större evenemang eller verksamheter med olika riskmiljöer. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna genom ett strukturerat förberedelsearbete, hjälp med genomförandet och utvärdering efter genomförande.

Personskydd

Personligt skydd

Genom personskydd säkerställer vi trygghet för en person eller en familj och försvårar brottsliga angrepp. Vi har gedigen kompetens från modernt personskydd, vilket omfattar olika skyddsåtgärder som anpassas utifrån skyddspersonen och omständigheter.

driver.png

Säkerhetsförare

Skydd & Säkerhetsförare

Med vårt breda nätverk kan vi tillhandahålla säkerhetstjänster internationellt och nationellt för både personer & produkter inom skydd och transport. Vi har grundläggande kunskap inom sjukvård & HLR, där hjärtstartare och akutväska är en del av tryggheten utöver service, integritet och operativ erfarenhet.

Kontakta oss

Global Security IPS är ett auktoriserat och komplett säkerhetsföretag som arbetar både mot privat och offentlig sektor. Kom i kontakt med oss så hjälper vi er att komma vidare.

bottom of page