Skog

Miljöpolicy

GLOBAL SECURITY IPS AB

Miljöpolicy

Global Security skall verka för en bättre miljö genom att kontinuerligt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

  • Öka medvetandet samt kunskapen kring miljöfrågor hos alla anställda.

  • Påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer.

  • Kontinuerligt sträva efter att förbättra möjligheterna av våra resurser inom företaget.

  • Förhindra föroreningar i mark, luft och vatten genom att ta hänsyn till den miljöpåverkan det kan skapa.

  • Synliggöra miljöförbättrande åtgärder som investeringar.

Global Security IPS AB

Global Security IPS är ett auktoriserat och komplett säkerhetsföretag som arbetar både mot privat och offentlig sektor.

© 2020 Global Security IPS AB
Design av Made by Media.

Info

Socialt