top of page
Skog

Kvalitet & Miljöpolicy

GLOBAL SECURITY IPS AB

Kvalitet & miljöpolicy

Global Security IPS AB skall tillgodose sina kunder med marknadens bästa utbud avseende säkerhetstjänster som innefattas av säkerhetsutbildningar, säkerhetspersonal, säkerhetskonsultation samt säkerhetskontroller. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra kunder och att varje nöjd kund kan utgöra en framtida referens. Trygghet, service och värdskap med omtanke om miljön är våra ledord. 

 

Interna och externa krav samt tillämpliga lagar skall följas och vårt kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbete ska leda till ständiga förbättringar. Vi skall som ett led i vår affärsverksamhet aktivt medverka till en hållbar miljöutveckling och förebyggande av förorening. 

 

Vi skall ge alla medarbetare förutsättningar att kunna uppfylla uppställda krav genom att ge god utbildning och ta ansvar för kvaliteten i sitt eget arbete. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitet och miljöpolicyn följs och att intressenters krav uppföljs. 

 

I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner, utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker. 

 

Inför beslut om investeringar eller andra förändringar i verksamheten, skall miljöfrågor diskuteras, risker undersökas och konsekvenser bedömas i samverkan med representant för de anställda. Åtgärder ska därefter vidtas, för att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och därmed minimera risker för miljön. 

Detta uppnås genom att vi:

  • Ständigt förbättrar och förnyar verksamheten

  • Utför de tjänster som kunden önskar

  • Följer miljölagstiftning

  • Miljö och kvalitetsmål

  • Uppfyller de krav som ställs av ISO 9001, 14001

  • Arbeta utefter våra värdeord och grunder. Trygghet, service och värdskap.

bottom of page